New NEL

Sveriges mest omfattande kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal

70% av primärvården i Sverige använder Medibas.

Omfattande kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal

Medibas är ett effektivt uppslagsverk för alla verksamma inom hälso- och sjukvården som exempelvis studenter, sjuksköterskor, allmänläkare och andra specialister.
Det produceras i dagsläget så mycket ny kunskap inom hälso- och sjukvårdsområdet att det inte längre är praktiskt möjligt att hålla sig uppdaterad på egen hand.

Kunskapsstödet Medibas täcker ett stort antal ämnesområden och håller hög vetenskaplig kvalitet. Evidensbaserad medicin är kärnan, och vår redaktion av erfarna allmänläkare uppdaterar kontinuerligt verktyget utifrån nya vetenskapliga rön och nationella riktlinjer.

I dagsläget har Medibas över 5 000 användare som återfinns i regioner, inom myndigheter, vid lärosäten och på vårdföretag över hela landet.

Medibas tillhandahåller allt du behöver veta om sjukdomar, behandlingar, symtom, differentialdiagnoser samt mycket mer.

Försäkra dig om att din verksamhet har det stöd den behöver, exempelvis för:

- läkare inom primärvården

- sjuksköterskor med bred patientkontakt

- alla läkare som behandlar multisjuka patienter


Allt fler upptäcker Medibas och verktyget används i dagsläget i närmare 70 % av Sveriges primärvård, från norr till söder.

Medibas sverige karta 2
Andel av vårdcentraler i olika regioner som använder Medibas.

Några av våra nöjda kunder

Idén om Medibas

Läkare om Medibas

Kata Mujic Baghernezhad

Sjuksköterska, Brämaregården Vårdcentral, Närhälsan

Ett UTMÄRKT rådgivningsstöd för sjuksköterskor

Att arbeta som mottagningssköterska innebär daglig rådgivning både via telefon och i direkt möte med de patienter som kommer till vårdcentralen. De rådgivningsstöd vi hade tillgång till tidigare uppfyllde inte våra krav, då de handlade om att få stöd i om patienten behövde träffa en läkare och i så fall hur snabbt.

Det vi behövde var ett rådgivningsstöd där vi kunde få tips om vilka frågor att ställa, vilka symptom att fråga efter samt vilka behandlingsalternativ som finns. Vi behövde bilder/illustrationer för att bekräfta vår bedömning samt information att ge till patienten. Allt detta finns i Medibas och det är lätt att hitta.

Ett UTMÄRKT rådgivningsstöd för sjuksköterskor i primärvården. Rekommenderas varmt!

Så här använder du Medibas

FAQ

Vanliga frågor

Är Medibas bara för allmänläkare?

Medibas har utvecklats med fokus på läkare i primärvården, men fungerar som bred kunskapsdatabas för hela sjukvården och riktar sig även till andra specialiteter och yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

Vad syftar Medibas till?

Medibas ska föra ut och snabbt tillgängliggöra evidensbaserad kunskap i den kliniska vardagen. Det överordnade syftet för Medibas är att ytterligare förbättra sjukvårdens kvalitet och att bidra till att patienter i hela Sverige får en så likvärdig vård som möjligt.

Genom att Medibas kontinuerligt uppdateras med aktuell forskningsbaserad kunskap och de senaste versionerna av nationella riktlinjer och rekommendationer, bidrar Medibas också till det kontinuerliga lärande som är av väsentlig betydelse för hela sjukvårdens utveckling.

Kan man lita på informationen i Medibas?

Medibas medicinska redaktörer följer kontinuerligt svenska och internationella vetenskapliga medicinska tidskrifter. När väsentliga fynd rapporteras, uppdateras texterna i Medibas. Dessutom uppdateras och revideras texterna då det kommer nya nationella riktlinjer och rekommendationer från myndigheterna inom sjukvårdssfären.

Alla artiklar för professionerna har referenser till nationella riktlinjer och rekommendationer, SBU-rapporter, systematiska översikter från exempelvis Cochrane Library och till ledande medicinska tidskrifter. Artiklarna granskas dessutom av sakkunniga inom respektive område.

Hur fungerar prenumerationen?

Genom att klicka på den gröna knappen nedan ("Kom igång") får du en månads fri tillgång till Medibas. Under din gratis provperiod kan du bestämma om du vill bli en betalande användare. Prenumerationen löper i ett år och kostar 416:- per månad.

Tar det mycket tid att använda Medibas?

Medibas är utvecklat för att kunna användas på flera olika sätt, men som huvudregel kan du hitta den information du behöver inför till exempel ett patientbesök på några sekunder. Många av de längre artiklarna har en sammanfattning i början av artikeln som ger en överblick, och till flera viktiga ämnen finns även snabbguider. Vill du däremot fördjupa dina kunskaper finns artiklarna i sin helhet. Du navigerar enkelt inuti en artikel med hjälp av artikelmenyn på vänster sida.

Vilka står bakom Medibas?

VisaMedibas bygger på Norsk Elektronisk Legehåndbok, NEL, som ägs av Norsk Helseinformatikk AS, NHI. NHI grundades av Terje Johannessen, professor i allmänmedicin vid Trondheims universitet. Terje Johannessen är också NEL:s upphovsman. Sedan våren 2011 äger Bonnier Business Press majoriteten av NHI. Tillsammans med NHI äger Bonnier också Medibas.

Medibas finansieras genom abonnemangsavgifter från dem som använder kunskapsstödet. Enskilda användare, vårdcentraler och sjukhuskliniker har möjlighet att själva köpa abonnemang på Medibas, liksom större organisationer och sjukvårdshuvudmän.

Detta innebär att Medibas är helt oberoende. Det står fritt från vårdens intresseorganisationer och myndigheter och även från läkemedelsföretag och liknande, eftersom Medibas inte är, eller kommer att vara, finansierat av produktannonser.

Medibas finns också i Danmark, under namnet Lægehåndbogen. Det är De danske regioner som står bakom denna version av NEL, och den finns tillgänglig för all vårdpersonal på vårdportalen sundhed.dk. Medibas finns även i Tyskland sedan 2016.

Hur säkras kvaliteten i Medibas?

Alla artiklar för professionerna har referenser till nationella riktlinjer och rekommendationer, SBU-rapporter, systematiska översikter från exempelvis Cochrane Library och till ledande medicinska tidskrifter, som Lancet, BMJ, New England Journal of Medicine, JAMA, Annals of Internal Medicine och Pediatrics.

Medibas är enhetligt utformat av specialister i allmänmedicin, ofta med underlag från sakkunniga inom andra specialiteter.

Innehållet i Medibas uppdateras kontinuerligt. Texterna skrivs av allmänläkare i redaktionerna för Medibas eller NEL och granskas sedan av experter inom respektive område. I de fall där texterna ursprungligen skrivits på norska, översätts de och granskas sedan av svenska experter. Samtliga texter riktade till professionerna gås sedan igenom av redaktörer med specialistkompetens i allmänmedicin.

De texter som riktar sig till patienter bygger alla på artiklarna som riktar sig till vårdens professioner, men har anpassats i språk och uppbyggnad. De är också granskade av svenska experter och därefter genomgångna av erfarna medicinjournalister.

Väsentligt för kvalitetssäkringen är också det nordiska samarbetet mellan redaktionerna för NEL i Norge, Deximed i Tyskland, Lægehåndbogen i Danmark och Medibas i Sverige. Redaktionerna samarbetar kring större revisioner av texter och kapitel och har även en samverkan kring annat material, som illustrationer.

Hur utförs uppdateringen av innehållet?

De medicinska redaktörerna följer kontinuerligt svenska och internationella vetenskapliga medicinska tidskrifter. När väsentliga fynd rapporteras, uppdateras texterna i Medibas. Dessutom uppdateras och revideras texterna då det kommer nya nationella riktlinjer och rekommendationer från myndigheterna inom sjukvårdssfären.

Verktygets olika kapitel revideras också regelbundet, i samverkan med sakkunniga områdesspecialister som knutits till Medibas. För drygt 200 för primärvården viktiga diagnoser är målet att texterna ska revideras årligen, utöver införandet av regelbundna uppdateringar.

Exempel på källor som används vid revisioner är nationella riktlinjer, vårdprogram och rekommendationer när sådana finns, tillsammans med UpToDate, aktuella reviewartiklar, Läkartidningen och ständiga sökningar av relevanta studier på PubMed.

Jag är student, är Medibas något för mig?

Medibas är ett mycket bra verktyg för att skapa en förståelse för klinisk handläggning av patienter samtidigt som man får tillgång till uppdaterad medicinsk information på det aktuella området. Medibas är gratis för läkarstudenter i Sverige.

Ännu inte redo att prova en månad utan kostnad?
Kontakta oss gärna om du vill ha mer information!